Voor het detecteren van lekkages in leidingen en afvoersystemen bestaan verschillende mogelijkheden. Hieronder een beknopte uitleg, over deze verschillende mogelijkheden, voor het detecteren van deze lekkages.

 

Detecteren van de leidingen

 

 

Om de lekkagedetectie te beginnen is het van groot belang om te weten welke traject te volgen met de detectieapparatuur.

Hiervoor is de zeer nauwkeurige SR20 leidingdetector in combinatie met één van onze frequentie zenders zeer geschikt.

 

Voor uitgebreide informatie over de verschillende manieren waarop de SR20 zijn lokalisatietaak uitvoert, verwijs ik u door naar de de volgende link: Leidingdetectie

 

 

 

 

Traceergas lekdetectie

 

 

De officiele benaming voor traceergas is formeergas en bestaat uit 95% en 5% waterstof en is niet giftig of brandbaar.

Door de specifieke structuur dring waterstof zeer snel door alle materialen zoals grond, beton of tegels. Hierdoor is met een waterstofsensor zeer eenvoudig en nauwkeurig te bepalen, waar een lekkage zich bevindt.

 

Bij het gebruik van deze methode dient er rekening gehouden te worden met eventuele mantels om leidingen heen. Deze kunnen zowel het vocht, als het formeergas op een ander punt laten uittreden, dan waar  zich werkelijk een lekkage bevindt. 

 

Indien er sprake is van een mantel, dient u stapsgewijs uit te sluiten in welk deel van de leiding de
lekkage zich bevindt. Bij vragen hierover kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

 

Klik hier voor ons traceergassysteem

 

 

 

 

Akoestische lekdetectie

 

 

Bij lekkages in drukleidingen veroorzaakt het, met grote snelheid uitstromende water, geluid door wrijving.

Ten eerste wordt de leiding zelf in trilling gebracht. Dit geluid wordt door de leiding doorgegeven en kan bij contactpunten die verder weg liggen (bijvoorbeeld: afsluiters en fittings) via contactgeluidmicrofoons hoorbaar worden gemaakt.

 

Ten tweede veroorzaakt het direct bij het lek uitstromende water geluiden, die door de grond worden doorgegeven aan het oppervlak. Deze geluiden kunnen hoorbaar worden gemaakt met bodemmicrofoons. 

 

Klik hier voor de LD6000 combi-detector

 

 

 

 

Lekdetectie met een nevel- en rookgassysteem

 

Door het inbrengen van nevel in sanitaire huisinstallaties kunnen lekkages of gebrekkige aansluitingen snel en eenvoudig worden opgespoord. 

 

Klik hier voor ons nevel- en rookgassysteem FS200